Sterilisatie-/Castratieactie

Jonge katten zijn heel vertederend, maar helaas wordt er niet altijd een goed tehuis voor ze gevonden. Kattenzorg organiseert daarom al vele jaren acties voor het steriliseren of castreren van katten. Hiermee willen we bereiken dat een kattenoverschot zoveel mogelijk wordt beperkt. Bovendien kan door middel van deze acties ook het zwerfkattenprobleem worden ingedamd. 

Leden van Kattenzorg, die hun kat(ten) willen laten steriliseren of castreren, kunnen daarvoor een financiële tegemoetkoming krijgen. 

Tijdens de acties kan men zich telefonisch of op bepaalde dagen in de winkel van Kattenzorg aan het Copernicusplein 11 in Den Haag, aanmelden. Men krijgt dan een unieke registratiecode, die op de nota van de dierenarts moet worden vermeld. Die nota moet naar Kattenzorg worden opgestuurd, waar de aanmelding wordt gecontroleerd. Vervolgens wordt de van toepassing zijnde vergoeding op de rekening van de eigenaar overgemaakt. Daarbij geldt wel dat de tegemoetkoming nooit hoger kan zijn dan de daadwerkelijke kosten die de dierenarts voor de ingreep berekent.

De Najaarsactie 2015 is afgelopen, maar in februari/maart 2016 wordt er weer een actie georganiseerd. De exacte data worden te zijner tijd in ons verenigingsblad ‘Katten Katern’ bekendgemaakt en op de website/Facebook geplaatst.

Wilt u meehelpen bij het voorkomen van ongewenste nestjes en ervoor zorgen dat de zwerfkattenpopulatie zich in Den Haag en omstreken niet uitbreidt? Stort dan een bijdrage op rekening NL98INGB0000005240 ten name van Kattenzorg Den Haag. Elk bedrag is méér dan welkom! Alvast heel veel dank.

Kraampjes

  • za, 1 okt 2016, 10:00 - 16:00
    Dierenvreugd, Het Kleine Loo 322, Den Haag Mariahoeve.

Kat zoekt huis

Iggy

Iggy

Postzegels sparen voor Vereniging Kattenzorg

De katten in Den Haag en omstreken zullen u zeer dankbaar zijn.

Lees meer...

Elektronische nieuwsbrief

Wil je deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen en van het laatste nieuws op de hoogte worden gehouden, dan kan je onderstaand je mailgegevens invoeren?
Ongeveer een keer in de drie maanden sturen we een elektronische nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes.

Vereniging Kattenzorg

Postbus 85686
2508 CJ Den Haag

telefoon 070 - 345 79 85
(tussen 14.00 en 17.00 uur op werkdagen)

Informatiecentrum/Winkel

Copernicusplein 11
2561 VN  Den Haag

070-3627857

Openingstijden:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 12.00 - 16.00 uur.

Bereikbaarheid: 
bus: 21 (halte Copernicusplein)
tram: 12 (halte Copernicusplein) 
Randstadrail: 3 (haltes Valkenbosplein of Fahrenheitstraat)

Informatiecentrum/Winkel

Copernicusplein 11, 2561 VN, Den Haag